Otroška atletika - Atletski klub Žalec

Pojdi na vsebino

Glavni meni:

Otroška atletika

ATLETSKA ŠOLA
Tekmovalni sitem AK Žalec za starostno skupino 6 – 10 let.

V otroški naravi je, da se otroci med seboj primerjajo, tekmujejo. To počnejo med seboj z vrstniki med igro in sami s sabo. Da razvijejo pravilno tekmovalnost, ki jo sestavljata uspeh, zmaga in navsezadnje tudi poraz morajo imeti pravilno usmeritev s strani svojih staršev, okolice in trenerjev v klubu. Tekmovalni sistem AK Žalec je nastavljen tako, da pri otrocih spodbuja željo po tekmovanju in vadbi. Zasnovan je tako, da tekom celega vadbenega obdobja otroci tekmujejo v različnih disciplinah tekov, metov in skokov, kar jim da možnost, da se soočijo z vsemi področji atletske vadbe in na ta način ugotavljajo svojo uspešnost, napredek in zadovoljstvo pri premagovanju raznovrstnih gibalnih nalog in zahtev. Tako se seznanjajo z napredkom svojih gibalnih znanj in sposobnosti. Tekmovalni sistem zajema vse sklope atletskih disciplin, kar širi gibalna znanja vadečih in zmanjšuje občutek slabše uspešnosti pri kakšni disciplini.

Otroci tekmujejo v disciplinah Otroške atletike, ki jo izvajamo prvi izmed članov Atletske zveze Slovenije. Discipline so določene z vsebino programa Otroške atletike in jih lahko spreminjamo glede na trenutne sposobnosti in značilnosti otrok ter prostorske in kadrovske zmožnosti vadbe.

Koledar tekmovanj:lokacijadiscipline
1.telovadnica, stadionšprint, skok v daljino z mesta, met žvižgača
2.Športni center Žaleckros
3.telovadnicašprint ovire, poskoki v križu, met težke žoge
4.telovadnica 
F1, troskok, met diska
5.telovadnica 
skok s palico, met žvižgača, 8*
6.telovadnica
šprint ovire, kolebnica, met težke žoge
7.Športni center Žalec
kros
8.telovadnica,  stadion
F1, troskok, met diska
9.stadionšprint ovire, skok v daljino, met žvižgača
10.stadion
tekmovanja v OA-7 disciplin
Vsebina in oblika tekmovanja
Vsebina tekmovanja se na vsaki tekmi spremeni. Tekmovalne discipline določi strokovni svet AK Žalec in se naj ne bi ponavljale večkrat zapored.
Vsebino sestavljajo: šprinti, teki preko ovir, tek preko lojtrce, poskoki preko kolebnice, poskoki v križu, skok s palico, met težke žoge, diska ali žvižgača oziroma otroškega kopja, vzdržljivostnega teka in krosa.
Otroci so med tekmovanjem razdeljeni v skupine, ki potem med seboj tekmujejo. Vsak rezultat posameznika se šteje k ekipnemu rezultatu. Ekipe se na koncu razvrsti glede na medsebojno uspešnost pri posamezni disciplini. Če so tri ekipe, potem najboljša ekipa pri posamezni disciplini prejme 3 točke, vsaka naslednja eno točko manj. Zadnja ekipa prejme eno točko. Tako se naredi pri vsaki disciplini. Na koncu se sešteje točke in tista z največ zbranimi točkami je zmagovalna ekipa.

Točkovanje
Vsak vadeči dobi točko za vsak trening na katerem je bil prisoten. Poleg teh točk zbira tudi točke na tekmovanju. Na tekmovanju pridobi toliko točk, kolikor jih je usvojila njegova ekipa glede na končni vrstni red. Vadeči zbira točke skozi celotno vadbeno obdobje od septembra do junija. Na koncu se vse točke z vadbe in tekmovanj sešteje.
Primer: v obdobju med tekmami je vadeči obiskal vadbo 7x, zato dobi 7 točk. Na tekmovanju je njegova ekipa usvojila 3 točke, kar pomeni, da tudi on pridobi 3 točke. Skupaj je do sedaj usvojil 10 točk. Tako vadeči zbira točke celotno vadbeno obdobje.

 
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni