PREDSTAVITEV

V otroški naravi je, da se otroci med seboj primerjajo, tekmujejo. To počnejo med seboj z vrstniki med igro in sami s sabo. Da razvijejo pravilno tekmovalnost, ki jo sestavljata uspeh, zmaga in navsezadnje tudi poraz morajo imeti pravilno usmeritev s strani svojih staršev, okolice in trenerjev v klubu. Tekmovalni sistem AK Žalec je nastavljen tako, da pri otrocih spodbuja željo po tekmovanju in vadbi. Zasnovan je tako, da tekom celega vadbenega obdobja otroci tekmujejo v različnih disciplinah tekov, metov in skokov, kar jim da možnost, da se soočijo z vsemi področji atletske vadbe in na ta način ugotavljajo svojo uspešnost, napredek in zadovoljstvo pri premagovanju raznovrstnih gibalnih nalog in zahtev. Tako se seznanjajo z napredkom svojih gibalnih znanj in sposobnosti. Tekmovalni sistem zajema vse sklope atletskih disciplin, kar širi gibalna znanja vadečih in zmanjšuje občutek slabše uspešnosti pri kakšni disciplini.
Otroci tekmujejo v disciplinah Otroške atletike, ki jo izvajamo prvi izmed članov Atletske zveze Slovenije. Discipline so določene z vsebino programa Otroške atletike in jih lahko spreminjamo glede na trenutne sposobnosti in značilnosti otrok ter prostorske in kadrovske zmožnosti vadbe.